X
تبلیغات
رایتل

نماینده ای باید انتخاب شود که مرتبط با کانونهای قدرت و ثروت نباشد


http://img.irna.ir/1390/13900121/30331302/30331302-1139200.jpg

تحلیلی جامعه شناختی براین جمله مقام معظم رهبری درکرمانشاه که  نماینده ای باید انتخاب شود که مرتبط با کانونهای قدرت و ثروت نباشد.


ازآنجاکه انسان ها موجوداتی متفکروعقلانی هستند،به این معنی که اندیشه هایی رامی پرورانندکه ازدرجات مختلفی از ثبات وانسجام برخوردارند.البته نبایدبه غلط همانند ایده الیست ها، قابلیت تعقل مان راجوهرانسانیت بدانیم،انسان موجودی خودبسند نیست بلکه درحین تغییرمحیط طبیعی برای بقاءسرشت انسانی خودرانیزباکار می سازیم،نتیجه منطقی این امرآن است که بایدذهنیت بشر و محصولات آن فرهنگ رادرارتباط باحیات مادی مان بفهمیم

براساس آراءمارکسیست هانقطه آغاز نظریه ی جامعه بایدکاریافعالیت تولیدی باشد اگر فرض کنیم کار یا فعالیت تولیدی به معنی کاراقتصادی یاکار درازای دستمزد باشد،تحلیل اجتماعی دروهله ی اول باید بر ابزار اصلی تولیداقتصادی جامعه متمرکز شودودرنتیجه پویش طبقاتی است که برنحوه ی سازماندهی زندگی اجتماعی،اقتصادی تاثیرمی گذاردکه این نیزبه نوبه ی خود ساختاروجهت کل جامعه راتعین می کند.این نکته اساس ماتریالیسم تاریخی است واین جمله درمانیفست کمونیست هامعروف است که تاریخ تمام جوامع تاکنون تاریخ نبردطبقات بوده است.آزادمردوبرده، ارباب ورعیت، استادکاروشاگرد،ودریک کلام ستمگروستمدیدرودرروی هم ایستاده اند.تمام جوامع درگذشته وحال به دو دسته آنانی که مالک وکنترل کننده ی وسایل تولیدند(موادخام،فناوری،پول)وآن هایی که صرفاًمالک نیروی کار خود هستند تقسیم شده است.خلاصه آنکه تمام جوامع میان وظیفه ی مالک وکارگرتقسیم شده است به استثنای دوره های انقلاب اجتماعی طبقه مالک به واسطه ی توانایی اقتصادی اش دارای قدرت بیشتری است به همین دلیل قادراست به میزان قابل توجهی سازمان کاریعنی اینکه چه چیزی تولیدشودوهرکس چه کاری انجام دهدراکنترل نمایدهمچنین این توانایی راداردکه دولت راتحت کنترل خویش درآوردوایدئولوژی خودرابرای باز تولیدسلطه  بپروراند.به عبارت دیگرطبقه ی مالک ازقدرت اقتصادی،سیاسی وفرهنگی اش درجهت کسب منافع اجتماعی وحفاظت ازاساس قدرتش ،یعنی مالکیت خصوصی استفاده کنددریک کلام طبقه مالک به طبقه حاکم بدل می شودکه تمام ابعادجامعه رامطابق میل خود شکل می دهد.امادرعین حال قدرت طبقه ی حاکم هرگزمطلق نیست علاوه برچنددستگی هایی که دراین طبقه وجودداردطبقه ی تحت سلطه نیز به راحتی به همه ی قوانین وضع شده ازبالا،تن نمی دهندوخرده  فرهنگ خود را می سازندکه این امربه نوبه ی خودبه گسترش دامنه ی تعارضات طبقاتی دامن می زندکه  این امر برازنده  نظام اسلامی که حکومت واقعی مردم برمردم است نیست حضرت آقا باشناخت کامل ازتمامی مکاتب مارکسیستی وسرمایه داری این تذکررادادن که مردم عزیزهوشیارباشندوکسانی که به دنبال اندیشهای غرب گرادرنظام اسلامی هستندو وابسته به  کانال های قدرت وثروت هستند به خودبیایندودرجهت رضای خداوخدمت به خلق خداوآرمان های انقلا ب حرکت کنند

(بایدنماینده ایی انتخاب شودکه دلسوز،مومن،علاقمندوغیرمرتبط باکانون های ثروت وقدرت باشدوبراساس وجدان، دین  ووظایف انقلاب عمل کند)


منبع:عصر کرمانشاه

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد